มหาสงกรานต์..สืบสานวิถีไทย

กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางบริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด 
ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม 
ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันสรงน้ำและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ต่อด้วยการเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.