ความเป็นมา

       ดำเนินธุรกิจในลักษณะธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งในหาดใหญ่  อีกทั้งยังผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค นโยบายการบริหารงานของ กลุ่มบริษัทวนาวัฒน์จึงมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพราะเรายึดมั่นเสมอว่าลูกค้าคือบุคคลสำคัญยิ่ง โดยการนำเสนอสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าที่ดีและราคาที่เหมาะสม มีสินค้าครบครัน ตลอดจนให้ลูกค้าได้มีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วาใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า จากผู้ผลิตสินค้าโดยตรงหลายชนิด ทำให้มีต้นทุนสินค้าที่ต่ำ และยังมีทำเลที่ตั้งสำนักงานขายที่เหมาะสม อยู่ทุกมุมเมืองทั้งในตัวเมืองสงขลาและในเขตอำเภอหาดใหญ่  ซึ่งสถานที่ตั้งทุกเเห่งสะดวกในการซื้อสินค้า มีพื้นที่กว้างขวางสามารถจอดรถได้มาก ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้สะดวก เพราะใกล้ที่สาขาไหนก็สามารถซื้อได้ที่สาขานั้น
     กลุ่มบริษัทวนาวัฒน์ เริ่มก่อตั่งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ..2529 โดยใช้ชื่อว่า บริษัทสงขลาวนาวัฒน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในลักษณะการซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่าย อาทิ สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประมง, เกษตร เป็นต้น ได้มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทวนาวัฒน์ได้มีการขยายธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด โดยขยายประเภทธุรกิจและเพิ่มพื้นที่บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างครบถ้วน