กิจกรรม น้องอิ่มใจ พี่อิ่มบุญ ณสถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา

สถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา

กิจกรรม น้องอิ่มใจ พี่อิ่มบุญ

   ทางทีมสื่อสารองค์กรบริษัทในกลุ่มวนาวัฒน์ได้จัดกิจกรรม น้องอิ่มใจ พี่อิ่มบุญ ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา ได้ส่งมอบเบาะกั้นเด็กพร้อมด้วย นม ขนม ของเล่น และเสื้อผ้า โดยมีคุณชาญชัย ตันติชำนาญกุล และคุณกมลยศ ทัพไชยเป็นตัวแทนของผู้บริหารและพนักงานส่งมอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.