เราชาววนาวัฒน์ร่วมส่งต่อกิจกรรมดีๆแก่สังคม

เราชาววนาวัฒน์ร่วมส่งต่อกิจกรรมดีๆแก่สังคม 🥰🤝

กับโครงการ 1 บาทเพื่อน้อง #ร่วมสนับสนุนงบประมาณ 💸 10,000 บาท ในการปรับปรุงห้องน้ำ ให้กับโรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา…#ร่วมส่งต่อความสุขให้แก่สังคม กับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ 💞 กับ          WE HOME By wanawat เพื่อนบ้านที่เข้าใจคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published.