นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2564

พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2564

   วันนี้ 2 มี.ค.64 ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2564 และมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพให้แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขายผลิตภัณฑ์หน้าร้านระดับ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.