กลุ่มบริษัทวนาวัฒน์ร่วมกับSCG ส่งมอบตู้แรงดันอากาศบวก

กลุ่มบริษัทวนาวัฒน์ร่วมกับSCG ส่งมอบตู้แรงดันอากาศบวก

กลุ่มบริษัทวนาวัฒน์ร่วมกับSCG ส่งมอบตู้แรงดันอากาศบวก ให้กับโรงพยาบาลสงขลารับมอบโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผอ.โรงพยาบาลสงขลา เพื่อใช้ในทางการแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.