ขอแสดงความยินดีกับพนักงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บ.วนาวัฒน์ วัสดุ

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของผู้ประกอบอาชีพที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
ในสาขาอาชีพ ขายผลิตภัณฑ์ระดับ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.