” รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” 29 พฤษภาคม 2564

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 คุณศุวัฒน์ ไตรวนาธรรม ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทวนาวัฒน์ ได้มอบหมายให้ นายกมลยศ ทัพไชย กรรมการบริหาร #กลุ่มบริษัทวนาวัฒน์ เป็นตัวแทนในการส่งมอบอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ” รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้รับมอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.