ภาพกิจกรรม ปี 2564

Father Day
Our-activities Wanawat people on 2021

ภาพกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ของ เรา ชาววนาวัฒน์กรุ๊ป

ชาววนาวัฒน์ ได้ร่วมทำบุญตักบาทในวันพ่อ ที่  5 ธันวา 2564 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันเฉิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ วันเทศกาลปีใหม่ของพนักงาน wehome by วนาวัฒน์

สามารถรับชมวีดีโอ ปีใหม่ ย้อยหลังได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.