กลุ่มธุรกิจการค้า…

      กลุ่มธุรกิจซื้อ ขาย จัดหา วัสดุก่อสร้าง ขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและกการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

Songkhla Wanawat Co., Ltd.

บริษัท สงขลาวนาวัฒน์ จำกัด

ที่ตั้ง  : เลขที่ 497/19  ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-324697  , 074-324306

โทรสาร : 074-321126

จดทะเบียน : 17 เมษายน พ.ศ. 2533

การดำเนินงาน : จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง  อุปกรณ์-โรงงาน, เกษตร, ประมง

แสดงแผนที่

Wanawat Hardware Co., Ltd.

บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 125/1 หมู่ที่ 6  ถนนลพบุรีราเมศวร์   ตำบลน้ำน้อย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-338000 

โทรสาร : 074-338000 

จดทะเบียน : 29 เมษายน พ.ศ. 2536

การดำเนินงาน : จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์

โรงงาน, เกษตรทั้งค้าปลีกและค้าส่ง

แสดงแผนที่

Wattana Home Center Co., Ltd.

บริษัท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 142  หมู่ที่ 4   ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-262431-4

โทรสาร : 074-231433-4

จดทะเบียน : 29 พฤษภาคม 2543

การดำเนินงาน : จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์โรงาน, สินค้าและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

แสดงแผนที่

Songkhla Wanawat Co., Ltd.

วีโฮม สาขาคลองแงะ

ที่ตั้ง  : หมู่ที่ 5 เลขที่ 1 ถนน กาญจนวนิช ตำบล พังลา อำเภอสะเดา สงขลา 90170

โทรศัพท์ : 074 801 009

โทรสาร : 074 801 009

การดำเนินงาน : จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง  อุปกรณ์-โรงงาน, เกษตร, ประมง

แสดงแผนที่

PEERAWAT TRADING CO., LTD.

บริษัท พีระวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 125/2 หมู่ที่ 6  ถนนลพบุรีราเมศวร์   ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-334230

โทรสาร : 074-338012

จดทะเบียน : 24 กันยายน พ.ศ. 2539

การดำเนินงาน : ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง

แสดงแผนที่