ช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา

วัสดุก่อสร้างบ้าน
ช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)
        เมื่อวันที่ 22 พค.2563 คุณศุภวัฒน์ ไตรวนาธรรม ประธานกรรมการบริหารบริษัทในกลุ่มวนาวัฒน์ ได้มอบหมายให้ คุณกมลยศ ทัพไชย รองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทในกลุ่มวนาวัฒน์ เป็นตัวแทนมอบอาหารสำเร็จรูป เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ให้กับ พ.อ.สิริภพ ศุภวานิช รอง ผบ.พล.พัฒนา 4 ค่ายรันตพล และ ผู้ประสานงานชายแดนไทยมาเลย์เซีย เพื่อร่วมโครงการ ” ช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) “

Leave a Reply

Your email address will not be published.