มอบสีให้โรงเรียนบ้านคลองช้าง เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น

มอบสีให้โรงเรียนบ้านคลองช้าง เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 บริษัทวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

ได้นำสีไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านคลองช้าง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

เพื่อใช้ไปปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยสีหน้าแห่งความสุข และรอยยิ้มของนักเรียนทุกๆคน

Leave a Reply

Your email address will not be published.