สัมมนาความรู้สินค้า เทคนิคการติดตั้งรางน้ำฝน

วัสดุก่อสร้างสงขลา

สัมมนาความรู้สินค้า เทคนิคการติดตั้งรางน้ำฝน ฉนวนกันความร้อน และแผ่นโปร่งแสง จาก SCG

สัมมนาความรู้สินค้า

เทคนิคการติดตั้งรางน้ำฝน ฉนวนกันความร้อน และแผ่นโปร่งแสง จาก SCG

20 มิถุนายน 2561
บริษัทเอสซีจีซีเมนต์-ผลิตก่อสร้างจจำกัด ได้ให้เกียรติมาบรรยายในงาน
สัมมนาความรู้สินค้า เรื่อง เทคนิคการติดตั้งรางน้ำฝน, ฉนวนกันความร้อน, และแผ่นโปร่งแสง จากSCG.
ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัทวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีช่าง ผู้รับเหมา และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้  50คน
สมาชิกที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ได้รับทั้งความรู้ ในการติดตั้งที่ถูกวิธี และเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์จาก SCG.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *