โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Fin.ดี Happy Life)

กลุ่มบริษัทวนาวัฒน์ เข้ารับโล่ และ ประกาศเกียรติคุณ รางวัลหน่วยงาน ส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานดีเด่น (ระดับ 4 ดาว) ประจำปี 2564
กลุ่มบริษัทวนาวัฒน์ เข้ารับโล่ และ ประกาศเกียรติคุณ รางวัลหน่วยงาน ส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานดีเด่น (ระดับ 4 ดาว) ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Fin.ดี Happy Life)

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.00 น. ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภูคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
คุณรณชัย กี่อาริโย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทวนาวัฒน์
เข้ารับโล่ และ ประกาศเกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานดีเด่น (ระดับ 4 ดาว) ประจำปี 2564
 
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ในโครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Fin.ดี Happy Life!!!)

Leave a Reply

Your email address will not be published.