บริษัท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ ภาค 3330 โรตารีสากล ส่งมอบสีเพื่อปรับปรุงแนวรั้วโรงเรียนบ้านหนองม่วง

ส่งมอบสีเพื่อปรับปรุงแนวรั้วโรงเรียนบ้านหนองม่วง

ส่งมองสิ่งดีๆ ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

     วันนี้ บริษัท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ ภาค 3330 โรตารีสากล ส่งมอบสี จำนวน 10 ถัง มูลค่ารวม 23,000 บาท เพื่อปรับปรุงแนวรั้วให้กับ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 

 

บริษัท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ ภาค 3330 โรตารีสากล ส่งมอบสีเพื่อปรับปรุงแนวรั้วโรงเรียนบ้านหนองม่วง
ส่งมอบสีเพื่อปรับปรุงแนวรั้วโรงเรียนบ้านหนองม่วง
ส่งมอบสีเพื่อปรับปรุงแนวรั้วโรงเรียนบ้านหนองม่วง3
ส่งมอบสีเพื่อปรับปรุงแนวรั้วโรงเรียนบ้านหนองม่วง4
ส่งมอบสีเพื่อปรับปรุงแนวรั้วโรงเรียนบ้านหนองม่วง6
ส่งมอบสีเพื่อปรับปรุงแนวรั้วโรงเรียนบ้านหนองม่วง7

Leave a Reply

Your email address will not be published.