กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมวันสงกรานต์ เราชาว “วนาวัฒน์”

📣 เป็นกิจกรรมที่ เรา “ชาววนาวัฒน์กรุ๊ป” มาร่วมกันรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีในช่วงเทศกาล วันสงกรานต์ เพื่อมาขอขมา และขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.